AutoTURN Online tilbyr alle designere rask analyse av kjøretøyenes arealbehov

04-07-2018

Denne artikkelen handler om vår skyløsning AutoTURN Online. Hvis du leter etter vår CAD-baserte løsning for sporingsanalyse AutoTURN, vennligst klikk her eller kontakt vår norske parter Trimble.

Analyse av kjøretøys arealbehov eller kjørekurve er en viktig sak innen arkitekturfaget samt bygg og anlegg. Programvaren gjør det mulig for designerne å simulere og vise alle typer scenarier som involverer kjøretøyenes adkomst og bevegelser slik at du unngår effektivitetsproblemer i driften og kostbar omdefinering av det geometriske designet og infrastrukturene.

Å finne et verktøy for denne analysen kan av mange grunner være utfordrende. For eksempel måtte designerne før velge mellom et begrenset antall CAD-plattformer for å bruke denne funksjonen. Hvis plattformen deres ikke støttes av AutoTURN, kunne det bety ekstra kostnader siden de da først måtte kjøpe en plattform som støttes. I tillegg kan det oppstå et problem når team som prøver å samarbeide og andre fagfolk som går gjennom designene, ikke kan evaluere scenarioet raskt, siden de er nødt til å arbeide i et bestemt CAD-miljø. Analyseresultatene må fremfor alt være pålitelige. Ikke alle verktøy for arealbehovanalyse på markedet er laget på samme måte, med intuitiv utforming og pålitelige resultater av høy kvalitet, på grunnlag av felttester og permanent forskningsarbeid.

Men nå finnes det en løsning. Transofts AutoTURN Online er et nytt medlem av AutoTURN-produktfamilien som ikke krever et CAD-program for å fungere. Da det er skybasert er det ingenting å installere, og det er tilgjengelig når og hvor som helst via nettleseren – ikke knyttet til en bestemt arbeidsstasjon. Dette gjør det tilgjengelig for mange designere uavhengig av hvilken CAD-plattform de har valgt. Dette omfatter SketchUP, Vectorworks, Archicad, Pythagoras, AutoCAD LT m.m. Alt designerne trenger å gjøre for å komme i gang, er å eksportere jobben i det universelle ‘.dxf’-filformatet og importere den til AutoTURN Online. De kan eventuelt også importere et luftbilde for analyse.

 

Etter innlasting kan designerne utføre en rekke operasjoner innen kjørearealanalyse, simulere rygge- og kjøremanøvre for alle scenarioer enten det dreier seg om navigering i rundkjøringer, docking av tilhengervogner eller parkering på trange steder.

Analyse av kjøretøys arealbehov eller kjørekurve

Med flere hundre kjøretøy å velge mellom, bl.a. busser, semitrailere, utrykningskjøretøy og anleggsbiler. kan designere vise kjørearealet som trengs i forhold til kjøretøyenes dimensjoner, hjulene og nødvendige sikkerhetsavstander. Du kan ganske enkelt abonnere på kjøretøybibliotekpakkene som passer for ditt prosjekt på årlig eller månedlig basis. Det er lett å legge til flere kjøretøy senere når prosjektet utvides.

Deretter, når simuleringsarbeidet er fullført, kan designere eksportere simuleringsresultatene som ‘.dxf’-filer og importere dem tilbake til de opprinnelige plattformene, enten de bruker PC eller Mac. Tegningene som er lagret i AutoTURN Online, oppbevares trygt.

Du kan foreta en testkjøring med AutoTURN Online på www.autoturnonline.com.

Vil du vite hvordan det fungerer? Se vårt gratis webinar: https://gotostage.com/channel/transoftsolutions