Hvordan AutoTURN Online hjælper Appel Architecten med at forbedre deres detailbutikprojekter

28-06-2019

Denne artikel er om vores cloud-baserede produkt AutoTURN online. Hvis du er i vores CAD-baserede løsning til kørekurver, så venligst klik her eller kontakt vores lokale forhandler Trimble Solutions Aarhus.

Hvordan anvender Appel Architecten Transoft AutoTURN Online (cloudbaseret løsning til analyse af køretøjers drejebane) til at hjælpe med at forbedre konstruktionen af deres detailbutikprojekter?

Arkitektfirmaet Appel Architecten ligger i Leiden, Holland. Det blev grundlagt af Tijmen Versluis og Mark Verdoold, og virksomheden har med hjælp af et hold af uafhængige arkitekter, hver med deres specialisering, et bredt videns- og erfaringsniveau med hensyn til udvikling af en række projekter til både den offentlige og private sektor.

Virksomheden fokuserer på boligbyggeri, både lejligheder og private villaer, detailbutikprojekter og byudvikling og arbejder både med store og små projekter. Det lægger stor vægt på bæredygtighed i alle projekter og er et alsidigt arkitektfirma, der arbejder sammen med entreprenører, virksomheder, investeringsfonde, entreprenører, kommuner og privatpersoner fra de indledende gennemførlighedsundersøgelser helt til den endelige idriftsættelse.

Appel Architcten Office

Appel Architecten

Behov for en bedre køretøjsanalyseløsning

Appel kontaktede Transoft, fordi virksomheden arbejdede på et projekt om at bygge et nyt supermarked. Som led i dette ønskede virksomheden at tegne et læsseområde, hvor lastvogne kunne bakke ind og parkere omvendt inde i bygningen. Derfor var det vigtigt at kunne foretage en nøjagtig drejebaneanalyse af det forelagte område, da virksomheden ikke uden dette kunne afgøre, om tegningerne gav leveringskøretøjer tilstrækkelig plads til at kunne udføre deres manøvrer sikkert.

Men i betragtning af projektets specifikke krav og da det var nødvendigt, at dørene på læssekajerne blev så små som muligt, mente Appel, at de eksisterende planlægningsværktøjer til simulering af køretøjers bevægelser ikke kunne løse opgaven.

“Det er vigtigt at vide præcis, hvor meget plads et køretøj har brug for. Jo mindre plads køretøjerne anvender, desto mere plads er der til de andre funktioner, herunder supermarkedet,” forklarer Tijmen Versluis, direktør i Appel Architecten. “Normalt anvender vi generelle drejekurver, men her var situationen meget specifik, og vi ville minimere læssedørenes størrelse.”

Tijmen og hans team kendte allerede Transofts AutoTURN-software, men fordi virksomheden udfører sine computerbaserede konstruktionsaktiviteter i Vectorworks, var det ikke en mulig løsning. Da de kontaktede Transoft, kunne vi introducere dem for AutoTURN Online, som har alle de funktioner, teamet skulle bruge for at kunne gennemføre projektet.

Alle de funktioner, Appel har brug for

AutoTURN Online tilbyder virksomheder som Appel en cloudbaseret brugervenlig løsning, så vejkonstruktører og -arkitekter kan udføre nøjagtige drejebaneanalyser for køretøjer med få, enkle trin. Der er intet, der skal installeres, og med den browserbaserede løsning kan brugerne importere et billede eller en tegning i filformat, vælge et bestemt køretøj for at vurdere et scenarie – som fx. at navigere rundt i en rundkørsel eller bakke ind på en snæver parkeringsplads – og simulere bevægelserne. Brugerne kan herefter nemt eksportere resultaterne tilbage til den valgte platform, uanset hvilket program eller operativsystem de arbejder i.

Tijmen forklarer, at en af de vigtigste fordele ved AutoTURN Online for firmaer som deres er den enkle opbygning og brugervenlighed. Softwaren kan udføre effektive drejebaneanalyser, og biblioteket indeholder en lang række køretøjer, blandt andet alle dem, der kunne være relevante for Appels supermarkedsprojekt, så det var programmets brugervenlighed, der gjorde det særligt værdifuldt for virksomheden.

“Mit første indtryk af softwaren var, at endelig er der et program, der er nemt at bruge. Hvor man ikke behøver være professionel for at opnå de resultater, man har brug for,” siger Tijmen. “Det eneste, jeg skal gøre, er at importere min tegning, vælge det køretøj, jeg vil bruge til simuleringen, og så bare køre derudad. Når jeg er færdig, er det nemt at eksportere banens og køretøjets specifikationer. Det er fantastisk, at programmet er så intuitivt.

arkitekt analyse af koretojers drejebane korekurver

En anden funktion, der er højt værdsat af Appel, er den abonnementsbaserede model, fordi den betyder, at virksomheden ikke forpligter sig til en årlig udgift for at kunne benytte programmets funktioner. For mindre virksomheder som Appel, som ikke er specialiseret i transport og kun har brug for denne type løsning på en meget lejlighedsvis basis, var det et stort plus at kunne benytte og kun betale for løsningen, når den blev anvendt.

Tijmen bemærker, at de fleste programmer, der findes i øjeblikket til nøjagtige drejebaneanalyser for køretøjer, er rettet mod professionelle vejkonstruktionsfirmaer, og derfor er de meget komplekse og dyre, og det kan være en udfordring for arkitektfirmaer som Appel, der ikke arbejder dagligt inden for området. Det er derfor meget værdifuldt at kunne bruge et produkt som AutoTURN Online, som er enestående på markedet på grund af dets tilgængelighed.

“Vi er meget tilfredse med, at AutoTURN Online tilbyder ægte vejkonstruktionsmuligheder til mindre, professionelle brugere som os,” fortsætter Tijmen. Han tilføjer, at AutoTURN Onlines enkle opbygning og fleksibilitet er en klar værdi for Appel og virksomhedens kunder.

Tijmen siger: “Konstruktionen kan blive mere effektiv, hvilket giver højere indtægter. Derfor anbefaler vi stærkt AutoTURN Online til vores arkitektklleger.”