Simulera olika fordonsmanövrer i webbläsaren utan något CAD-program

19-01-2019

Följande artikel fokuserar på vår molnbaserade lösning AutoTURN Online. Om du är ute efter vår CAD-baserade lösning för körspårsanalys, AutoTURN (Körspårssimulering av olika fordon), vänligen klicka här.

Infrastrukturprojekt kräver vanligtvis att intressenter så som kunder, designers och entreprenörer samarbetar. Många företag arbetar med ett team av specialister för den här typen av projekt. I ett tidigt skede av projektet inhämtar designers information från kunden för att sätta sig in i de funktionella kraven och vad som ska levereras. Själva studien av fordonsmanövreringen vid person- och godstransporter utgör ofta en viktig del som kan påverka den slutliga konstruktionens eller konstruktionsprocessens effektivitet eller säkerhet. Det är i dessa situationer de rätta verktygen för att förmedla idéer eller utforska alternativ kan göra stor skillnad för slutresultatet.

En enkät bland deltagarna i ett av Transoft Solutions webbseminarier om AutoTURN Online visade att nästan 90 procent höll med om att möjligheten att samarbeta med andra teammedlemmar eller intressenter i produktbestämningsskedet eller vid konstruktionsgranskningar där fordonsmanövrer är involverade är ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt”. Många ansåg också att de som har störst nytta av AutoTURN Online är de som inte använder CAD regelbundet, eller bara har sporadiskt behov av körspårsanalys. Majoriteten av deltagarna ansåg det positivt att kunna analysera fordonsrörelserna direkt på en satellitbild utan att behöva använda någon CAD-plattform (t.ex. AutoCAD, Microstation, ZWCAD, Allplan, DATAflor eller TurboCAD).

Körspårssimulering av olika fordon

Att ha rätt verktyg för att när som helst kunna utföra körspårsanalyser, även utan CAD-programvara installerad, kan vara avgörande för att kunna slutföra projekten snabbt och tillförlitligt. Det är här AutoTURN Online kommer in i bilden – det första molnbaserade verktyget i sitt slag som kan användas via valfri webbläsare på PC eller Mac. Programmet erbjuder många fördelar – till exempel flexibla månads- eller årsprenumerationer för tillgång till fordon som kan användas för analyser i väg-, hamn-, bygg- och gruvprojekt.

Låter det intressant? Gå till www.autoturnonline.com redan i dag och prova programmet kostnadsfritt.