COVID-19 bezoekersprotocol

 
  • Het is alleen mogelijk om op afspraak het Rotterdamse kantoor te bezoeken (dit geldt ook voor onderhoudstechnici en bezoekers).
  • Bezoekers dienen zich aan de RIVM-richtlijnen te houden en deel te nemen aan een gezondheidschecklist.
  • Bezoekers wordt verzocht hun handen bij de ingang te desinfecteren met hand gel.
  • Bezoekers wordt verzocht om 1,5 meter afstand te houden tot medewerkers en andere bezoekers.
  • Bezoekers worden dringend verzocht het kantoor alleen te bezoeken als het echt nodig is. De meeste zaken kunnen per telefoon of e-mail worden afgehandeld.
  • Bezoekers met verkoudheidssymptomen (niezen, loopneus, zere keel, hoesten) en/of koorts (hoger dan 38 graden Celsius), plotseling verlies van reuk of smaak en/of kortademigheid, wordt verzocht niet op ons kantoor te komen.
  • Het COVID-19 bezoekersprotocol staat op de website en, mits u een afspraak heeft, wordt vooraf per e-mail gedeeld.
  • Bij de ingang van het kantoor hangt een poster met de richtlijnen van het RIVM.