ParkCAD

VERGELIJK PARKCAD VERSIES

ParkCAD® biedt gebruikers superieure controle en flexibiliteit om het ontwerpen van parkeerterreinen eenvoudiger te maken. De nieuwste versie bouwt voort op ParkCAD 4 en voegt tevens verbeterde presentatietools toe.

Ontdek hoe de nieuwste versie van ParkCAD verschilt met eerdere versies.

Vergelijk Versies
Parkeerterrein Presentatie 5.0 4.0
Inclusief een bibliotheek met blokken en arceringen om meer kleur toe te voegen en aantrekkelijk uitziende tekeningen te maken.
Weergave van een realistische breedte van de lijnmarkering.
Weergave van parkeerterrein met trottoirband en goten.
Parkeerterrein Optimalisatie 5.0 4.0
Creëer economische en duurzame ontwerpen door het oppervlaktebeslag te minimaliseren en onbenutte ruimte te elimineren. Test snel verschillende parkeerterreinscenario’s om te voldoen aan esthetische-, ontwerp- en functionele behoeften.  
Bereken de maximale parkeercapaciteit van een terrein door automatisch verschillende indelingen, rotaties en verschuivingen van parkeerrijen te verwerken.  
Definieer gebieden binnen het terrein waar binnen niet geparkeerd mag worden met Parking Exclusion Areas. Fysieke uitsluitingsgebieden zijn ideaal voor het definieren van structuren (bijvoorbeeld gebouwen, lantaarnpalen), groenvoorzieningen of inritten.  
U kunt meerdere ontwerpiteraties van de parkeerlay-outs opslaan, bijwerken en ophalen. Beheer verschillende plannen in één tekening voor afdrukken of presentaties, blijf parkeervoorstellen ontwikkelen die aan de eisen van de opdrachtgever voldoen en vergelijk ontwerpen om te kunnen beoordelen bij welke ontwerpen het landgebruik tot een minimum wordt beperkt en de beschikbare ruimte voor parkeerplekken of groenvoorzieningen wordt gemaximaliseerd.  
Parkeerterrein Ontwerp 5.0 4.0
Weergave van verkeersstroompijlen om de bewegingsrichting van voertuigen bij één- of tweerichtingsverkeer te bepalen.
Weergave van voertuigmanoeuvres, zoals het terrein op- en afrijden, het rijden op de parkeerwegen of het inrijden in de parkeervakken.
Wijzig de parkeerhoek in de rijen, waarbij er gebruik kan worden van verschillende varianten zoals schuin parkeren onder verschillende hoeken in een visgraatindeling of bumper-aan-bumper of haaks parkeren.
Gebruik nationale en regionale richtlijnen voor parkeerstandaarden.
Gebruik nationale en internationale (invaliden) parkeerstandaarden zoals ADA, DETR, AFNOR, enz.
Gebruik constructielijnen om de benodigde rijbaanbreedte voor parkeermanoeuvres aan te geven.
Verdeel extra ruimte van rijbanen door middenpaden of groenvoorzieningen toe te voegen aan geselecteerde parkeerrijen.  
Bepaal de hoek van de parkeerrij en de verschuiving om de maximale capaciteit van het parkeerterrein te berekenen.  
Ondersteuning van polylijnbogen voor het genereren van parkeerrijen langs gebogen perceelgrenzen of bochten.  
Parkeerterrein Elementen (Rijen, Vakken En Eilanden) 5.0 4.0
Creëer parkeerrijen tussen twee geselecteerde punten.
Bevestig parkeerrijen aan de perceelgrens of aan andere parkeerrijen.
Verleng, verkort of verbind parkeerrijen door middel van een verbindende vluchtheuvel.
Voeg voetpaden toe aan een rij parkeervakken.
Ontwerp aangepaste parkeervak standaarden en wijs symbolen/kleuren toe voor typen gebruik.  
Pas dynamisch hoeken en afmeting (breedte, diepte) van parkeervakken aan.  
Parkeervaknummers toevoegen en verwijderen van grensvakken of interne parkeervakken.  
Genereer midden-eilanden en eind eilanden langs een rij parkeervakken.  
Stel ontwerpparameters in voor midden-eilanden en parkeereilanden (straal, breedte, diepte, vorm, etc.).    
Plaats kleine en grote parkeervakken op dezelfde rij  
Opties voor verschillende parkeereilandtypen (beton, groenvoorziening, gemarkeerd, niet-toegewezen) voor gebruik in algemeen parkeerontwerp en kostenraming.    
Rapportage Functies 5.0 4.0
Quantity Takeoff Report gebruikt kosten per eenheid voor kostenraming op basis van gedetailleerde lineaire afmetingen, gebieden en aantallen parkeerobjecten (eilanden, vakken, enz.).
Stall Count Report – Bekijk, bewaar en deel een samenvattingsrapport van aantallen en percentages van standaard-, invaliden- en door de gebruiker gedefinieerde parkeervakken.
Bekijk een samenvattingsrapport van gebruikte parkeerstandaarden, aantallen en gebieden voor geselecteerde objecten, inclusief op maat gemaakte eilanden.  
Definieer een groep parkeerrijen of -vakken als locatie voor rapportage of voor de berekening van het vereiste percentage invalidenparkeerplaatsen.