Veilige fietspaden met behulp van de nieuwste versie van Transoft Solutions’ AutoTURN Pro

01-05-2020

In de nieuwste versie van AutoTURN Pro introduceert Transoft Solutions de functionaliteit om fietsmanoeuvres te simuleren. Hiermee is het mogelijk om ontwerpen van fietsvoorzieningen te optimaliseren en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onze groeiende bevolking maakt het steeds uitdagender en complexer om de verschillende verkeersstromen in goede banen te leiden. Verkeerskundige ontwerpers en beleidsmakers zijn daarom constant op zoek naar effectieve methoden om de toenemende stroom van mensen, voertuigen en goederen veilig en duurzaam binnen het verkeersontwerp in te passen.

Een veelgebruikte methode hiervoor is AutoTURN van Transoft Solutions, een CAD-softwareapplicatie die al decennia bij een groot aantal gemeentes en adviesbureaus wordt toegepast om draaicirkels van voertuigen in verkeersvoorzieningen te toetsen.

Met de nieuwe release van AutoTURN Pro kunnen ontwerpers er zeker van zijn dat niet alleen vrachtwagens, bussen en personenauto’s veilig kunnen manoeuvreren, maar dat er ook rekening wordt gehouden met manoeuvreerruimtes van fietsen.

In onze stad zien we een toenemende aanspraak op de openbare ruimte door een grote verscheidenheid aan fietsen. Hier moeten we rekening mee houden bij de vormgeving van de infrastructuur. De fietssimulatie van AutoTURN Pro kan ons helpen om deze opgave te realiseren.
– Jan van den Driessche, Verkeerskundig Ontwerper, Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling

Fietsen bewegen en gedragen zich anders dan gemotoriseerde voertuigen. De nieuwe AutoTURN Pro-versie 11 houdt hier rekening mee en modelleert dit gedrag, waarbij belangrijke parameters, zoals de hellingshoek en wrijvingscoëfficiënt, automatisch in de berekeningen worden meegenomen. In de bibliotheek worden een aantal standaard ontwerpfietsen meegeleverd, als ook een aantal fietstypes die zijn gemodelleerd op basis van fabrieksspecificaties. Onder de varianten bevinden zich o.a. stadsfietsen, fietsen met aanhangers, tandems, twee- en driewielbakfietsen en scooters.

Fietstypes, Simulaties en Richtlijnen

Om het gedrag van fietsen zo realistisch mogelijk te simuleren, heeft Transoft bestaande ontwerp-richtlijnen en resultaten van veldtesten [1] opgenomen in de ontwikkeling en kalibratie van de simulatie-algoritmen. In de veldtesten zijn verschillende soorten fietsen gebruikt. De proefpersonen volgden gemarkeerde paden met hierin een aantal bochten van 90 graden met een draaicirkel van vijf en tien meter. De snelheidsgegevens en hellingshoek werden bij elke rit gemeten. Deze praktijktesten vormden de basis voor het definiëren van belangrijke parameters, zoals de maximale hellingshoek van de fiets in bochten en de tijd die nodig is om van een rechte route naar een vloeiende bocht te sturen.

[1] Uitgevoerd door Sustrans, een Britse liefdadigheidsorganisatie die duurzaam transport stimuleert.

Hellingshoek van fiets

Zoals al standaard is bij de simulatie van meerassige voertuigen in AutoTURN, biedt de uitgebreide AutoTURN Pro versie op dynamische wijze inzicht in benodigde ruimte voor fietsen op basis van snelheid- en bochtovergangen.

[1] Uitgevoerd door Sustrans, een Britse liefdadigheidsorganisatie die duurzaam transport stimuleert.

Ontwerp Fietspaden met AutoTURN Pro

Naast de nieuwe softwarefunctie heeft Transoft Solutions ook draaisjablonen voor fietsen ontwikkeld. Deze sjablonen faciliteren een vergelijking van de draaimogelijkheden van verschillende fietsen en de analyse van de vereiste afstanden bij verschillende snelheden, overgangstijden en posities.

Draaicirkel van fietsen en tweewielers

Bovenop de nieuwe functies voor tweewielsimulaties bevat AutoTURN Pro 11 een groot aantal nieuwe voertuigen en functionele verbeteringen. Functies zoals lagenbeheer (ter voorbereiding van toekomstige NLCS-integratie), voertuigselectie (filtering) in de voertuigbibliotheken en uitgebreide toetsingsmogelijkheden voor de gebruikte snelheden en stuurhoeken ten behoeve van rapportages en simulaties.

AutoTURN Pro 11 biedt de gebruiker meer functionaliteit om infrastructurele ontwerpen te testen en meer zekerheid over de veiligheid van het ontwerp.