TORUS Roundabouts

VERGELIJK VERSCHILLENDE TORUS VERSIES

TORUS® verandert de manier waarop rotondes worden ontworpen. Met snelheids-, voertuig- en zichtafstandscontroles, kunnen verkeerskundigen en ingenieurs het iteratieproces minimaliseren tijdens de verschillende fases van het ontwerpproces, van haalbaarheidstudie tot het definitieve ontwerp.

Vergelijk Versies
ONTWERP VAN TURBOROTONDES 5.1 4.x
Ontwerp dynamische turborotondes die bestaan uit spiraalvormige rijstroken en de toeritten volgens de Nederlandse richtlijnen. Verschillende templates zijn beschikbaar, zoals de spiraal-, rotor- en sterrotonde.
Met de nieuwe toetsingstool kunt u de rijcurve en doorrijsnelheid toetsen op iedere rotonde in CAD. Deze tool bestaat uit een mal die u over een bestaand rotonde-ontwerp legt. Vervolgens plaatst u hierin de geveegde baan van het voertuig, op basis van de gewenste toerit en afrit.
Adaptive Roundabout ondersteunt de flexibele grip-editing controle voor randen, waardoor veel verschillende rotondetypes en ontwerpen mogelijk zijn (bijv. cirkelvormig en ovaal).
Dankzij de nieuwe Roudabout Wizard kunt u aangepaste rotonde-sjablonen ontwerpen die u over verschillende referentielijn configuraties kunt plaatsen.
GEOMETRISCH ONTWERP EN GRADERING 5.1 4.x
Gebruik voertuigmanoeuvres om de geometrie te definiëren en te tekenen voor uitgebreide middeneilanden, en aangepaste rammelstroken.  
Ondersteunt het gebruik van polylines en chains, als referentiegeometrie voor het ontwerp van complexe toeritten die bepaald worden door curvilineaire geometrie.  
Verlaag de aanrijsnelheid door verkeersremmende maatregelen toe te voegen, bijvoorbeeld door twee tegengestelde bochten vóór de ingangscurve van de rotonde te plaatsen.  
Teken een graderingsmodel om de kroon-alignments en dwarshellingen van de rotonde weer te geven.  
ROTONDE ANALYSEFUNCTIES 5.1 4.x
Analyseer en controleer uw rotonde-ontwerp aan de hand van de doorrijsnelheid van een voertuig.  
Evalueer kritieke zichtlijnen tussen toeritten en specifieke rotonde-elementen.  
Adaptive Roundabout ondersteunt de flexibele grip-editing controle voor randen, waardoor veel verschillende rotondetypes en ontwerpen mogelijk zijn (bijv. cirkelvormig en ovaal).  
Importeer capaciteitsanalyse-gegevens over rotondes van SIDRA INTERSECTION 5.1 (afzonderlijk verkrijgbaar) in uw huidige rotonde ontwerp.
RAPPORTAGE TOOLS 5.1 4.x
Genereer een rapportage die het geschatte oppervlak en de omgeving van de rotonde toont.  
Genereer een tabel met alle voertuigsnelheiden en radiusafmetingen voor Fastest Path evaluatie, om in uw ontwerp in te voegen.  
Creëer een tabel voor uw ontwerp, met gefilterde randgeometrische afmetingen die overeenkomen met de geometrische labels.  
Maak een rapport met alle vereiste ontwerpinformatie die u kunt bekijken en exporteren naar een tekst- of CSV-bestand.