Hur AutoTURN Online gör körspårsanalys tillgänglig för alla designers

14-11-2018

Följande artikel fokuserar på vår molnbaserade lösning AutoTURN Online (körspårssimulering). Om du är ute efter vår CAD-baserade lösning för körspårsanalys, AutoTURN, vänligen klicka här.

Körspårsanalys är ett viktigt verktyg inom arkitekt-, väganläggnings- och byggbranschen och gör det möjligt att simulera och visualisera olika scenarier samt säkerställa att fordonen får det utrymme som krävs. Därigenom kan man undvika ineffektiva lösningar eller kostnadskrävande ombyggnationer av infrastrukturen.

Att hitta rätt verktyg för att utföra den här typen av analys kan visa sig vara en utmaning av en mängd olika anledningar. Designers var exempelvis tidigare begränsade till vissa specifika CAD-plattformar för att kunna använda den efterfrågade funktionaliteten. Om den föredragna plattformen inte stöddes av AutoTURN, innebar detta ytterligare en investering i en ny plattform. Det kunde dessutom innebära problem för samarbetet mellan olika team när de designers som behövde granska konstruktionerna inte snabbt kunde analysera scenariot utan att vara begränsade till att arbeta i en viss CAD-miljö. Slutligen måste analysresultaten vara tillförlitliga. I dagsläget har inte alla verktyg för körspårsanalys på marknaden en intuitiv utformning, som genererar tillförlitliga resultat uppbackade av verklighetsbaserade tester och kontinuerlig forskning.

Idag finns det en lösning. Transoft Solutions’ AutoTURN Online är det senaste tillskottet i AutoTURN-familjen, en produkt som inte kräver något CAD-program för att fungera. Den molnbaserade lösningen har helt enkelt tagit bort kravet på en installation, programmet är inte koppplat till en specifik arbetsstation utan är tillgängligt var och när som helst via en webbläsare. Användarna har numera tillgång oberoende av vilken CAD-plattform de brukar använda, så som exempelvis SketchUP, Vectorworks, Archicad, Pythagoras, AutoCAD LT och många andra. Allt designern behöver göra för att komma igång är att exportera arbetet i det universella filformatet .dxf och sedan importera det till AutoTURN Online. Alternativt finns även att importera ett flygfoto för vidare analys.

 

När filen väl har lästs in kan användaren utföra en mängd olika körspårsanalyser, simulera svängar bakåt och framåt för valfria scenarier så som rondellkörning, släpvagnsmanövrer samt parkering i trånga utrymmen.

Körspårsanalys Körspårssimulering online via webbläsaren

Designers kan nu visualisera svepytan för kaross, hjul och säkerhetsmarginaler för hundratals olika fordon som bilar, bussar, påhängsvagnar, utryckningsfordon och anläggningsmaskiner. Detta genom att helt enkelt prenumerera på lämpligt fordonsbibliotek för det specifika projektet på års- eller månadsbasis. Om behov finns kan fler fordon enkelt läggas till efter hand.

När simuleringsarbetet är klart kan resultatet exporteras som .dxf-filer och importeras i den ursprungliga plattformen på PC eller Mac. Ritningar som sparas i AutoTURN Online lagras på ett tryggt sätt.

Testkör AutoTURN Online på www.autoturnonline.com. Vid registrering finns möjlighet att välja en 7-dagars kostnadsfri provperiod.